Дейта център ЕВН Електроразпределение България

About

Марпекс ООД успешно завърши голям проект за ползвател Дейта център ЕВН Електроразпределение България и поръчител HP България, Състоящ се от доставка на 4 X 80 kVA UPS системи и 630 kVA дизелов генератор на TESSARI Energia.

 

 

 

 

02.01.2013

 

 

 

 

 

Copyright 2008, Marpex, all rights reserved