Нов продукт от CBi

About

 

Cbi Представи най-новият продукт Y-series.

Постояннотокови автоматични предпазители за 300VDC, 400VDC и 600VDC без аналог.

Повече подробности:Тук

 

 

 

Copyright 2008, Marpex, all rights reserved