Solition Mega TM

Контейнерните енергийни системи съхраняват устойчива енергия, намаляват зависимостта от конвенционалните енергийни източници и осигуряват непрекъснатост на захранването с висока мощност, като същевременно осигуряват високи финансови ползи и предимства за собствениците.

Контейнерните системи за съхранение на енергия, базирани на литиево-йонна технология, могат да се използват за различни приложения след или преди измервателния уред, осигурявайки няколко предимства за потребителите на енергия и енергийния пазар като цяло. Потребителите могат да съхраняват излишната енергия от възобновяема енергия за по-късна употреба или да използват хранилището като самостоятелна система за търговия с енергия и стабилизиране на честотата, за да балансират търсенето и предлагането и да подобрят стабилността на мрежата.

 
 Big scale energy storage systems, renewable energy, peak shaving, energy trading Large scale energy storage systems, renewable energy, peak shaving, energy trading Large scale energy storage systems, renewable energy, peak shaving, energy trading Large scale energy storage system, for renewable energy EV Charing, frequency regulationsBig scale energy storage systems, renewable energy, peak shaving, energy trading
 
 
 
 
 БРОШУРА