Постояннотокови (DC) и Променливотокови (AC) Автоматични предпазители

q family

 

CBI проектира и произвежда миниатюрни автоматични прекъсвачи, които използват хидравлично- магнитна, електронна и термо-магнитна технология за защита на инсталации и оборудване против претоварване и късо съединение. Подходящи са за използване в жилищни, индустриални и телеком приложения.CBI-electric: low voltage е основен производител на електрически дистрибуции и компоненти за защита на електрически разпределителни системи ниско напрежение, разположен в близост до Йоханесбург, Южна Африка Основите на CBI са положени през 1949 г. като джойнт венчър с  Heinemann Electric Company в Трентън, Ню Джърси, САЩ. През 1986 се обединява с Fuchs Electrical Industry  в нова компания, наречена Circuit breaker Industries Ltd (CBI). CBI е изцяло собственост на Reunert Limited. Reunert се фокусира предимно върху областта на електронно и електрическо инженерство и е частна компания, листвана на фондова борса в Йоханесбург.На фона на напредничавите  постижения на Южна Африка,  CBI-electric: low voltage просперира в продължение на повече от пет десетилетия, за да се превърне в лидер в проектирането и производството на прекъсвачи за оборудване (хидравлично-магнитни), миниатюрни прекъсвачи (хидравлично-магнитни), RCD устройства, защити от пренапрежение, аксесоари за кабели и измервателни устройства.

Няма никакво съмнение, че  съвременните изисквания за защита на електрическо и електронно оборудване са разнообразни. 

Изискванията за защита не са едни и същи за телеком приложения , медицинско оборудване или защита на кабели в инсталации. По-сложното оборудване  изисква адекватна защита. Различните приложения  поставят различни изисквания към инсталацията.  

 

Описание на Хидравлично-Магнитнaта технология.

Хидравлично магнитните прекъсвачи дестват чрез магнитната сила, индуцирана от тока, преминаващ през соленоид, който е навит около херметически затворен резервоар, съдържащ желязно ядро, пружина и  хидравлична течност.

РАБОТА ПРИ НОРМАЛНО ПРЕТОВАРВАНЕ
При ток под стойността на прекъсвача, магнитния поток в соленоида не е достатъчен, за да привлече ядрото към полюса на магнита, поради натиска на пружината.
Когато възникне претоварване, т.е.ток над номиналния за прекъсвача, магнитния поток в соленоида започва да привлича  ядрото и то започва да се движи към полюса на магнита.
По време на това движение, хидравличната течност регулира скоростта на движение на ядрото,като по този начин се създава контролирано забавяне на времето, което е обратно пропорционална на големината на тока.
Това забавяне във времето е полезно с това, че ако претоварването е с кратка продължителност, напр. стартиране на двигатели и др., ядрото се връща към своето равновесно положение, след като претоварването изчезне.
Ако претоварването продължава, ядрото достига полюса на магнита с известно закъснение, специално за този ток и по този начин, колебанията на магнитната верига спадат значително, така че котвата е привлечена към полюса с достатъчно сила, за да натисне контактния механизъм , и следователно да задейства  прекъсвача.
Контактите се отделят, токът престава да тече и ядрото се връща към своето равновесно положение.

РАБОТА ПРИ КЪСО СЪЕДИНЕНИЕ
При високи стойности на претоварване или късо съединение, магнитния поток от соленоида е достатъчен за привличане на котвата до полюса  и задействане на  прекъсвача, въпреки че ядрото не се е преместило.
За разлика от топлинните прекъсвачи, хидравлично-магнитните  не се влияят от температурата на околната среда. След задействане на прекъсвача може да се включат веднага, тъй като не е необходимо време за охлаждане.
Поради естеството на принципа на работа, то е възможно да се проектира за всякакви варианти на време / ток характеристика.
Особености:
Винаги поддържа 100% номинален ток независимо от температурата на околната среда
Винаги задейства на 125% от номиналния ток независимо от температурата на околната среда
Незабавно включване след задействане.
Възможности за всякакъв номинален ток.
Голяма гама от възможни закъснения.
 

ОПИСАНИЕ

 

  • Постояннотоков (DC) автоматичен предпазител Q-Frame 0.5-250A

    Серия Q са модулни предпазители, произведени в номинален ток диапазон от 0.5-250A, в 1 -, 2 -, 3 - и 4-полюсни конфигурации.

    Повече