Инвертори за Телекомуникациите

  Съвременните телекомуникационни системи изискват използване на инвертори, които са надеждни и готови за включване в експлоатация по всяко време.

Инверторните системи на Benning са одобрени от много телекомуникационни оператори и производители на телекомуникационно оборудване. 
Основата на тези системи са plug-in импулсните модули. В резултат на използването на най-нови технологии е създадено устройство със съвременен дизайн, компактни размери, висока енергийна плътност и висок к.п.д.  Чрез свързване на няколко устройства в паралел могат да се конфигурират системи с мощност стотици kVA. 
Тези системи се използват от:
 • Оператори на фиксирани телекомуникационни мрежи
 • Оператори на мобилни телекомуникационни мрежи
 • Интернет оператори 
 • Кабелни телевизионни мрежи
 • Сателитни комуникации
 • Производители на телекомуникационно оборудване
 • Учрежденски телефонни централи
 • Инфраструктура
 • други

 • Инвертор TEBEVERT DSP

  TEBEVERT DSP е ново поколение инвертори и използват DSP (Digital Signal Processing) технология. При производството му са използвани най-съвременните производствени технологии и най-качествените електронни компоненти.

  Повече