Токозахранващи системи

BenningBenning е специализирана в проектирането и производството на висококачествени токозахранващи системи. Тези системи създават основата за технически и икономически оптимизирани решения за комплексни проекти. Персоналът на Benning притежава дълъг опит, получен от дългите години през които е осигурявал на клиентите най-добрите системи за токозахранване.

Надеждно захранванеBenning

Гарантираното и надеждно токозахранване е абсолютно необходимо в системите и оборудването за автоматизация, енергетика, индустрия, телекомуникации, инфраструктура и системите за обработка на информация. Фактически всички централни системи за управление и наблюдение трябва да бъдат защитени срещу прекъсване на захранването чрез допълнителни системи за аварийно захранване. 

Оборудването в системите за обработка на информация и за телекомуникации използват захранване както от мрежата така и от източник на DC захранване резервирано с акумулаторна батерия. 

От десeтилетия Benning се занимава с тези дейности и започвайки от работилница за ремонт на електродвигатели през 1918г. , днес компанията е сред световните лидери в производството на токозахранващо оборудване. 

Производствена гама

Производствената гама включва токоизправители, инвертори, DC конвертори, UPS системи и зарядни устройства за тягови батерии. В зависимост от областта на приложение и изискванията на потребителите, се използва както тиристорната технология така и транзисторната технология. Най-важните причини за успеха на компанията са непрекъснатото усъвършенстване на съществуващите продукти, разработването на нови продукти съобразени с изискванията на потребителите, най-модерни технологии за производство и стриктен качествен контрол.

 Свали Брошура