Токоизправители за Енергетиката и Индустрията

ТокоизправителиСистемата от токоизправител и акумулаторна батерия се използва от много дълго време, за резервиране на измерителни, управляващи, защитни и др. системи, контрол и управление на технологични процеси, захранване на измерително оборудване и т.н.

Тези системи намират приложение в:

 • Електроцентрали
 • Подстанции
 • Химическа индустрия
 • Петролни рафинерии
 • Петролопроводи
 • Газопроводи
 • Железопътен транспорт
 • Инфраструктура
 • други.

 • 19” Токоизправител Tebechop

  Plug-in токоизправителите Tebechop са импулсни с висока честота на преобразуване. Токоизправителят е за стационарно приложение и осъществява режимите на подзаряд и ускорен заряд на акумулаторна батерия и захранване на консуматори.

  Повече
 • Токоизправител Thyrotronic

  Токоизправителите Thyrotronic са тиристорни с микропроцесорно управление и контрол.

  Повече
 • Токоизправител ADC

  Токоизправителят ADC е за стационарно приложение и осъществява режимите на подзаряд и ускорен заряд на акумулаторна батерия и захранване на консуматори. Тъй като пулсациите в изходния ток са много малки, той е подходящ за работа с херметизирани батерии.

  Повече