DC Конвертори за Енергетиката и Индустрията

DC КонверториВ съвременните енергетика и индустрия най-важните консуматори се нуждаят от резервиране в случай на отпадане на захранването. Поради многообразието на системни напрежения много често се налага използването на DC преобразуватели.

Те намират приложение в:

 • Електроцентрали
 • Подстанции
 • Химическа индустрия
 • Петролни рафинерии
 • Петролопроводи
 • Газопроводи
 • Железопътен транспорт
 • Инфраструктура
 • други

 • DC конвертори за Енергетиката и Индустрията

  Импулсните DC-DC-преобразуватели са предназначени да преобразуват 110 V DC или 220 V DC в 24, 48 или 60 V DC.

  Повече