GEL VRLA

Dryfit гел батерии са необслужваеми и предлагат изключително високо ниво на експлоатационна безопасност?
1. Сярната киселина е фиксирана в специален гел, който в сравнение с традиционните батерии с течен електролит - почти напълно предотвратява отделянето на кислород и водород, образуващи се по време на процеса на зареждане, от запечатаната (клапанно- регулирана) батерийна система. В геловия електролит кислородът може да премине от положителната към отрицателната плоча, където рекомбинира обратно до вода (кислородна рекомбинация). До 98% от кислорода, който се формира на положителния електрод по време на зареждане преминава до отрицателния електрод през фините канали, образувани в гела.Там той се среща с водородните йони, рекомбинира с тях и образува вода. Само много малка част остава под формата на водород и кислород, които могат лесно да излязат от батерията през вентила. За разлика от батериите с течен електролит, които са с висока степен на газоотделяне (водорода и кислорода свободно се отделят навън), dryfit гел батерии имат изключително ниски нива на газоотделяне. Резултатът: dryfit гел батерии почти не газоотделят, защото газът рекомбинира до вода вътре в батерията.

2. Докато сплавите на оловните плочи на традиционните течни батерии съдържат
антимон, гел dryfit батерията използва безантимонови оловно-калциеви сплави, които значително намаляват количеството на отделения газ.

3. Dryfit гел батерии са по-устойчиви на късо съединение между плочите, тъй като гелът предотвратява образуването на големи кристали оловен сулфат и растеж на дендрити (оловни игли). В резултат на това, батериите могат да се заредят дори и след дълбок разряд. Dryfit гел батерии са с ниски нива на газоотделяне, и следователно с минимално потребление на вода. Нуждата им от вода се намалява до такава степен, че такава не трябва да се добавя в течение на целия експлоатационен живот на батериите. В действителност, не е разрешено доливането на вода. 

Предимства на Гел батериите:
Без нужда от поддръжка, без доливане на вода.
Значително намален риск от разливи на киселина.
Висока енергийна мощност при циклична работа благодарение на по- големия обем на електролита.
Дълъг срок на годност благодарение на ниското ниво на саморазряд.
Гел батериите са много по-устойчиви на вътрешни къси съединения (няма дендрити).
Гел батериите с решетъчни плочи имат много по- висок срок на експлоатация в цикличен режим от AGM или течните батерии.
Тръбните (панцерни) плочи, съчетани с dryfit гел електролит, гарантират изключително дълъг жизнен цикъл, през който батериите не се нуждаят от поддръжка (не се долива вода).
Повече от 50 години опит с dryfit гел технологията гарантират най-високи нива на качество, стабилност на характеристиките и експлоатационната безопасност.

 

 • Акумулаторна Батерия Sonnenschein A400

  Най-добро съотношение цена - качество. Капацитети: Blocks 5.50 - 180 Ah (6V and 12V), Проектен живот: 12 – 15 години

  Повече
 • Акумулаторна Батерия Sonnenschein Power Cycle

  Висок клас гелова батерия Номинален капацитет- 180 Ah C10: Блокове 12V,Изключително циклично представяне: 1600 цикъла , Проектен живот: 12 – 15 години

  Повече
 • Акумулаторна Батерия Sonnenschein A500

  A powerful universal safety package Nominal capacities: Blocks 1,2 - 200 Ah (2V - 12V), design life 10-12 years

  Повече
 • Акумулаторна Батерия Sonnenschein A600

  Най-високо качество, • Номинален капацитет C10 от 224 – 3286 Ah за клетки / от 91–274Ah за блокове, Проектен живот: 20 години за 2V клетки / 15 години за 6V и 12V блокове

  Повече
 • Sonnenschein Solar

  Sonnenschein Solar

  Повече