Тягови акумулаторни батерии


 

 

Тягови циклични батерии покриващи цялата гама от електроводими транспортни средства, както и циклични батерии за специфични технологични процеси.

Най чести приложения:

  • Електротранспортни складови кари, повдигачи и др.
  • Електропочистващи машини.
  • Инвалидни колички.
  • Електроавтомобили за конкретни приложения.
  • Лодки и голф колички